Ortopedska oboljenja

PROGRAM REHABILITACIJE PACIJENATA NAKON PRELOMA ILI ORTOPEDSKIH OPERACIJA

INDIKACIJE:
• stanje nakon preloma kostiju i zglobova
• stanje nakon ortopedskih operacija (Osteosinteza i ugrađivanje endoproteza)
• korektivne vežbe za kičmeni stub – skolioza
• korektivne vežbe za stopala
• korektivne vežbe za kolena
• korektivne vežbe za grudni koš

SPECIJALISTIČKI PREGLED:
• uzimanje anamnestičkih podataka
• određivanje terapijskih procedura
• hidroterapija
• elektroterapija
• laseroterapija
• kineziterapija
• krioterapija
• magnetoterapija
• manuelna masaža
• termoterapija
KONTINUIRANO PRAĆENJE:
• terapijskih efekata

EDUKACIJA:
• o izbegavanju rizikofaktora
• o načinu života
• o lekovima

ZAVRŠNI PREGLED:
• evaluacija rezultata lečenja
• dobijanje otpusne liste