Kinesio Taping

Dugotrajan i uporan bol, kao što je bol u donjem delu leđa, ukočenost ramena i neuralgija, mogu se tretirati veoma jednostavnim metodama aplikacije traka – “Kinesio Tape”-a. Oboljenja, poremećaji i zapaljenska stanja mogu da se poboljšaju kada je funkcija zahvaćenog mišića korigovana (koncept jedinstvene prirodne moći izlečenja povezan sa sopstvenim kapacitetom za izlečenje mišića).

Glavne osobine i delotvornosti “Kinesio Tape”-a:

1. Korekcija mišićne funkcije / Traka je efikasna u sanaciji abnormalne mišićne tenzije ili jačanju oslabljene muskulature. Takođe je efikasna kod mišićnih slabosti i kod grčeva (spazama).

2. Poboljšanje cirkulacije i limfotoka / Aplikacija traka će eliminisati nakupljanje tečnosti u tkivima ili potkožno krvarenje pojačavajući pokrete mišića.

3. Kod bola / Aplikacija traka dovodi do neurološke supresije bola na zahvaćenom području. Takođe, bol će biti smanjen i putem efekata navedenim pod brojem 2.

4. Repozicija subluksacije zglobova / Dislokacija zglobova nastala usled abnormalne tenzije muskulature može da se koriguje aplikacijom traka koja će dovesti do oporavka funkcije fascija i mišića.

Ne računajući neke delove tela, aplikacija traka može da bude upotrebljena za različite bolove i poremećaje, kao preventivna metoda kod povreda/oboljenja i za rehabilitaciju. Osim uobičajenih simptoma, aplikacija traka će izvršiti podršku muskulature pre i posle vežbe i dugotrajnog hodanja. Kod sportista, moguć je tretman zglobova štiteći ga upotrebom “Kinesio Tape”-a u kombinaciji sa konvencionalnom sportskom upotrebom traka.