Kineziterapija

Proučavanje i primena sistematizovanih pokreta pojedinih delova i celog tela u vidu vežbi, a koje ima za cilj uspostavljanje oštećenog pokreta, povećanje mišićne snage, poboljšanje koordinacije pokreta, držanja i stabilnosti tela u raznim položajima.