Radna terapija

Vežbe u cilju vraćanja funkcija i snage, brzine, spretnosti i izdržljivosti.

– vežbe u cilju vraćanja i psihičkih funkcija, koje su kod mnogih bolesti prilično oštećene, a to su : pamćenje, upamćivanje, zapažanje, logičko rasuđivanje itd.

– koristi se u cilju angažovanja kreativnih potencijala pacijenata (izrada tapiserija i ostalih ručnih radova), jer pacijent tada zaboravlja na svoje oštećenje, pa tako lakše prebrodi najtežu fazu svoje bolesti

– predprofesionalna radna terapija ima za cilj da pacijenta pripremi za povratak na stari posao ili neki lakši posao.