Iznajmljivanje bicikala

Banja Junaković je biciklističkim stazama povezana sa obližnjim Apatinom (3,5 km) i Prigrevicom (4,5 km).
Iznajmljivanje bicikala vrši se na recepciji Bloka B.

Cena:

1 sat – 70,00 din.

2 sata – 125,00 din.

doplata za svaki naredni sat – 70,00 din.