Радна терапија

Вежбе у циљу враћања функција и снаге, брзине, спретности и издржљивости.

– вежбе у циљу враћања и психичких функција, које су код многих болести прилично оштећене, а то су : памћење, упамћивање, запажање, логичко расуђивање итд.

– користи се у циљу ангажовања креативних потенцијала пацијената (израда таписерија и осталих ручних радова), јер пацијент тада заборавља на своје оштећење, па тако лакше преброди најтежу фазу своје болести

– предпрофесионална радна терапија има за циљ да пацијента припреми за повратак на стари посао или неки лакши посао.