Термотерапије

– Парафинотерапија подразумева примену топлоте у сврху лечења

– Криотерапија - ледене облоге и масирање ледом