Изнајмљивање бицикала

Бања Јунаковић је бициклистичким стазама повезана са оближњим Апатином (3,5 км) и Пригревицом (4,5 км).
Изнајмљивање бицикала врши се на рецепцији Блока Б.

Цена:

1 сат – 70,00 дин.

2 сата – 125,00 дин.

доплата за сваки наредни сат – 70,00 дин.