Preventivno-korektivna gimnastika u banji Junaković

Preventivno-korektivna gimnastika se bazira na vežbama kineziterapije (kinezis – pokret i terapija – lečenje), vežbama relaksacije koje su veoma bitne za smanjivanje stresa.

Kineziterapija je medicinska disciplina koja primenjuje pokret u prevenciji i lečenju urođenih deformacija, bolesti i povreda. Ona je osnovni segment svakog rehabilitacionog procesa.

Cilj kineziterapije je postizanje optimalne rehabilitacije posle bolesti ili oštećenja koje omogućuju pojedincu što prirodniji način života.

U Banji Junaković ove vežbe se sprovode grupno u visoko opremljenoj sali sa mnoštvom rekvizita uz nadzor stručnog kadra koji čine profesor fizičkog vaspitanja diplomirani kineziterapeut kao i nekoliko viših fizioterapeuta. Ove vežbe se odvijaju svakim radnim danom u 12:00 časova u prostoriji kinezi sale.

Da bi kineziterapija bila što uspešnija potrebno je paralelno sprovoditi i tretmane fizikalne terapije.

Naš stručni tim sprovodi nekoliko programa kineziterapije:

- Individualna kineziterapija – Program vežbi prilagođen mogućnostima pacijenata, koje su pogodne za reumatske, neurološke i ortopedske bolesnike, za rad sa decom sa poteškoćama u razvoju, kao i za sve zdrave osobe koje žele da poboljšaju svoju kondiciju.

- Grupna kineziterapija – Pogodna za hronične bolesnike čiji zdravstveni status zadovoljava rad u grupi, za sve zdrave osobe koje žele da poboljšaju i sačuvaju svoju kondiciju. Grupna kineziterapija čini kombinaciju vežbi na strunjači, vežbi sa štapom, vežbi sa malom i velikom pilates loptom kao i vežbi sa ostalim rekvizitima.

Primeri grupnih vežbi kineziterapije:

 

REGANOVE VEŽBE


1. LEŽEĆI NA LEĐIMA – zatežemo stopala napred – nazad

2. LEŽEĆI NA LEĐIMA – opruženu nogu podižemo i spuštamo, stopalo prema gore, naizmenično jedna pa druga noga

3. LEŽEĆI NA LEĐIMA – savijemo nogu u kolenu, opružimo je ka gore, opruženu spustimo dole; naizmenično

4. LEŽEĆI NA LEĐIMA – savijenu nogu rukama privučemo na grudi, podignemo glavu i ramena ka njoj, vratimo; naizmenično

5. LEŽEĆI NA LEĐIMA – ista vežba, obe noge istovremeno

6. LEŽEĆI NA LEĐIMA – noge savijene u kolenu, ruke opružene iznad glave, dižemo glavu, gornji deo tela i ruke ka kolenima

7. SEDEĆI NA STRUNjAČI – opružene noge, zategnuta stopala, ruke iza leđa, rukama prema stopalima pregibati telo da se kolena ne saviju; vraćati se u početni položaj

8. SEDEĆI NA STRUNjAČI – saviti jednu nogu, stopalo oslonjeno na suprotno koleno, rukama prema stopalu opružene noge

9. SEDEĆI NA STRUNjAČI – ista vežba, druga noga

10. SEDEĆI NA KLUPI – ruke na potiljak, kolena raširena, naginjemo telo napred

11. ČUČNjEVI – na puno stopalo

12. HOD na prstima i petama

 

MIŠELOVE VEŽBE

 

1. SEDEĆI NA KLUPI – glava gore – dole

2. SEDEĆI NA KLUPI – okrećemo glavu u jednu pa u drugu stranu

3. SEDEĆI NA KLUPI – naginjemo glavu na jednu pa na drugu stranu

4. SEDEĆI NA KLUPI – kružimo glavom 5 puta u jednu pa 5 puta u drugu stranu

5. SEDEĆI NA KLUPI – kružimo ramenima unazad

6. SEDEĆI NA KLUPI – kružimo ramenima unapred

7. SEDEĆI NA KLUPI – podižemo jedno pa drugo rame

8. STOJEĆI – obe ruke podižemo i spuštamo

9. STOJEĆI – podižemo jednu ruku, druga ruka na ramenu ruke koju dižemo

10. STOJEĆI – ista vežba druga ruka

11. STOJEĆI – raširene ruke, mali krugovi iz ramena u jednu i drugu stranu

12. STOJEĆI – veliki krugovi u jednu i u drugu stranu

13. SAVIJENO TELO NAPRED ZA 90 stepeni – obe ruke napred – nazad

14. SAVIJENO TELO NAPRED ZA 90 stepeni – jedna ruka na ramenu, druga napred – nazad

15. SAVIJENO TELO NAPRED ZA 90 stepeni – ista vežba, promena ruke

16. SAVIJENO TELO NAPRED ZA 90 stepeni – raširene ruke, mali krugovi iz ramena u jednu i u drugu stranu

17. SAVIJENO TELO NAPRED ZA 90 stepeni – ukrštamo ruke ispred tela

18. SAVIJENO TELO NAPRED ZA 90 stepeni – prsno plivanje

19. PALICA – gore – dole

- u jednu pa u drugu stranu

- iza ramena pa vratiti dole

- iza leđa – ravno nazad

- iza leđa – u jednu pa u drugu stranu

- iza leđa – vučemo gore – dole po leđima

- iza glave – podižemo gore, pogled za palicom