др Драгана Мрђенов
в.д. директора

 

Дијана Врачар
главна сестра специјалне болнице
025/ 772-043
medicina@banja-junakovic.rs

 

Милан Лаковић
помоћник директора за немедицинска питања
025/ 772-477; 772-577
finansije@banja-junakovic.rs

 

Сања Николић
руководилац финансијско – рачуноводсвених послова - руководилац одељења за економско - финансијске  и опште и правне послове

025/ 772-477; 772-577
finansije@banja-junakovic.rs

 

Татјана Брдарић
шеф одсека за угоститељство
025/ 772-477; 772-577
ugostiteljstvo@banja-junakovic.rs

 

Драган Игњатов
аналитичар за развој и унапређење туристичког производа - шеф одсека за туризам
025/ 772-477; 772-577
marketing@banja-junakovic.rs

 

Татјана Илић 
шеф рецепције 
025/ 772-311
recepcija@banja-junakovic.rs

 

Срђан Андрић
шеф одсека за техничке и друге послове
025/ 772-477; 772-577
office@banja-junakovic.rs 

 

др Никола Мрђенов
начелник болничког оделења за лечење и рехабилитацију
025/ 772-477; 772-577
medicina@banja-junakovic.rs

 

др Наташа Радмановић Добријевић
помоћник директора за медицинска питања
025/ 772-477; 772-577
medicina@banja-junakovic.rs