Продужена рехабилитација дијабетичара

Програм обухвата: дијагностику, терапије, правилну исхрану, едукацију.

Програм траје 10 дана и финансира га Републички фонд за здравствено осигурање (48 месеци након последње рехабилитације или једном у 5 година).

Поступак:

1. обратите се изабраном лекару ради добијања упута за интернисту

2. интерниста даје предлог за стационарну продужену рехабилитацију

3. са предлогом (не старијим од 6 месеци) или отпусном листом из болнице, изабрани лекар даје упут за Комисију Фонда

4. са оценом лекарске комисије, код нас се заказује рехабилитација 

Контакт: 025/ 772-477 (локал: 266) радним даном од 07:00 до 15:00 часова.