Produžena rehabilitacija dijabetičara

Program obuhvata: dijagnostiku, terapije, pravilnu ishranu, edukaciju.

Program traje 10 dana i finansira ga Republički fond za zdravstveno osiguranje (48 meseci nakon poslednje rehabilitacije ili jednom u 5 godina).

Postupak:

1. obratite se izabranom lekaru radi dobijanja uputa za internistu

2. internista daje predlog za stacionarnu produženu rehabilitaciju

3. sa predlogom (ne starijim od 6 meseci) ili otpusnom listom iz bolnice, izabrani lekar daje uput za Komisiju Fonda

4. sa ocenom lekarske komisije, kod nas se zakazuje rehabilitacija 

Kontakt: 025/ 772-477 (lokal: 266) radnim danom od 07:00 do 15:00 časova.