Neurološka oboljenja

PROGRAM REHABILITACIJE PACIJENATA SA NEUROLOŠKIM OBOLJENJIMA

INDIKACIJE:
• stanje nakon moždanog udara
• povreda centralnog i perifernog nervnog sistema
• multipla skleroza
• polineuropatije
• cerebralna paraliza
• polineuropatija
• nervno oboljenje kičmenog stuba:
– lumboišijalgija (cervikobrahijalgija)
• post operativno lečenje diskus hernije

SPECIJALISTIČKI PREGLED:
• uzimanje anamnestičkih podataka
• određivanje terapijskih procedura
• hidroterapija
• elektroterapija
• laseroterapija
• kineziterapija
• individualna/grupna
• magnetoterapija
• manuelna masaža
• termoterapija
• neuropsihološka rehabilitacija

KONTINUIRANO PRAĆENJE:
• terapijskih efekata

EDUKACIJA:
• o bolesti
• o lekovima
• o izbegavanju rizikofaktora
• o načinu života

ZAVRŠNI PREGLED:
• evaluacija rezultata lečenja
• dobijanje otpusne liste