Staza zdravlja

Kroz šumu „Junaković“ (spomenik prirode, III kategorija zaštite), na čijem obodu je izgrađena Banja, vodi uređena staza za šetnju (dužina: 800 m).

Područje šume Junaković stavljeno je pod zaštitu kao Park šuma 1983. godine. Zauzima površinu od 218,60 ha i nalazi se u neposrednoj blizini Banje Junaković.

Šuma Junaković predstavlja očuvani šumski kompleks hrastovih i bagremovih sastojina koje obezbedjuju zaštitu termalnih izvorišta banjskog kompleksa. Kako okružuje banju, pored zaštitne uloge, služi i za rehabilitaciju i sportsko – rekreativne aktivnosti gostiju, kao i za ostale posetioce, tokom cele godine.
Ističe se zbog očuvanih starih stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur) prirodnog porekla. Šuma je utočište mnogih vrsta životinja, posebno ptica i sisara zaštićenih kao prirodne retkosti: crna roda (Ciconia nigra) – jedno aktivno gnezdo, lasica (Mustela nivalis), hermelin (Mustela erminea), jazavac (Meles meles) i druge ugrožene vrste kao i divljač (divlja svinja, jelenska divljač).

Ovaj prostor namenjen je za zaštitu termalnih izvora, rekreaciju i šetnju (kroz nju prolazi “Staza zdravlja”) posetilaca Banje Junaković, kao i održivo šumarstvo, a ujedno je izdvojen i kao lovni rezervat. Sve ove karakteristike u velikoj meri doprinose poboljšanju postojeće turističke ponude Banje Junaković.