Reumatska oboljenja

 

indikacije

• degenerativni reumatizam
• reumatoidni artritis
• ankilozirajući spondilitis
• psorijatski artritis
• osteoartritis zglobova i kičme
• vanzglobni reumatizam
• osteoporoza
• koksartroza i gonatroza

specijalistički pregled

• uzimanje anamnestičkih podataka
• određivanje terapijskih procedura
• kineziterapija
• hidroterapija
• elektroterapija
• magnetoterapija
• laseroterapija
• manuelna masaža
• krioterapija
• termoterapija

edukacija


• o bolesti
• o lekovima
• o izbegavanju rizikofaktora
• o načinu života

zavrsni pregled


• evaluacija rezultata lečenja
• dobijanje otpusne liste

Kontinuirano praćenje terapijskih efekata