Reflekso masaža stopala

Ljudsko biće predstavlja harmoničan spoj nebeskih i zemaljskih principa i ono svaki poremećaj ravnoteže doživljava kao fiziološki nered tj. bolest. Poremećaj ravnoteže ogleda se u poremećenom ritmu pulsacija (talasa energije) koji kruže organizmom. Pritisak, ubod, ubrizgavanje hemijske supstance ili termičko delovanje na kožu, može da popravi energetski poremećaj harmonije. Pritisak koji je izveden samo u određenoj tački može da da rezultat.

Poseban vid masaže refleksnih zona na stopalima koje odgovaraju pojedinim delovima tela, organima i organskim sistemima je refleksomasaža stopala. U Kini i Egiptu se primenjuje već 4500 godina a tek sad dolazi i u naše krajeve. Najčešća stanja u kojima ima blagotvorno delovanje su: degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam, stresna stanja, hronična bolna stanja i poremećaj funkcije organa i organskih sistema.

Masaža traje 25 minuta.
Cena 2.200,00 RSD