Preventivno-korektivna gimnastika

Primenjuje se kod dece i kod odraslih. Kod dece je njena svrha prevencija i korekcija telesnih deformiteta. Cilj preventivno-korektivne gimnastike kod odraslih jeste korekcija koštano-mišićnih deformiteta. Pravilnim i usmerenim vežbama dolazi do smanjenja osteoporoze, stresa, bolova u mišićima, itd...

Preventivno-korektivna gimnastika je veoma bitna za osobe koje dugo sede, bave se kancelarijskim poslom, osobe u poznim godinama sa oslavljenim lokomotornim aparatom, idt...

Skup vežbi mora biti dobro doziran po intenzitetu, vremenu trajanja, vrsti vežbe, broju ponavljanja tokom jednog tretmana da bi imalo efekta na ciljnu grupu mišića. Vreme od 25 do 30 minuta za odrasle je dovoljno da se sprovede čitav kineziterapijski tretman zasnovan na zagrevanju, istezanju, sprovođenju ciljnih korektivnih vežbi o ponovnom istezanju.

 

Besplatno za sve goste hotela!

Svaki radni dan u 17:30h.

Galerija, Blok B.

Vežbajte sa našim rekreatorom.