Ortopedska oboljenja


indikacije

 

• stanje nakon preloma kostiju i zglobova
• stanje nakon ortopedskih operacija (Osteosinteza i ugrađivanje endoproteza)
• korektivne vežbe za kičmeni stub – skolioza
• korektivne vežbe za stopala
• korektivne vežbe za kolena
• korektivne vežbe za grudni koš

specijalistički pregled


• uzimanje anamnestičkih podataka
• određivanje terapijskih procedura
• hidroterapija
• elektroterapija
• laseroterapija
• kineziterapija
• krioterapija
• magnetoterapija
• manuelna masaža
• termoterapija


edukacija


• o izbegavanju rizikofaktora
• o načinu života
• o lekovima

završni pregled


• evaluacija rezultata lečenja
• dobijanje otpusne liste