Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja primenu pokreta u lečenju bolesnika. Ipak, on mora biti strogo doziran kako bi doveo do izlečenja ili poboljšanja stanja i kako ne bi proizveo negativne posledice. 

Zbog toga je za sprovođenje i uspešnost vežbi potreban nadzor i stručna pomoć kvalifikovanih terapeuta. 

Kineziterapija je osnova funkcionalnog lečenja i osposobljavanja pacijenta nakon povreda i bolnih stanja. Bez kineziterapije se ne može zamisliti lečenje povreda u rehabilitaciji. 

Proučavanje i primena sistematizovanih pokreta pojedinih delova i celog tela u vidu vežbi, a koje ima za cilj uspostavljanje oštećenog pokreta, povećanje mišićne snage, poboljšanje koordinacije pokreta, držanja i stabilnosti tela u raznim položajima.