Zatvoreni bazen

Zatvoreni terapijski bazen u medicinskom delu Banje Junaković dimenzija je 9 x 8 x 1,5m. Geotermalna voda u bazenu temperature je 35 stepeni Celzijusa.

Lekovitost vode, koja izvire sa dubine od 700 m, temperature od 51º C, dokazana je analizom na Balneološkom institutu Medicinskog fakulteta u Beogradu a sa pH od 7,4 ova voda daje alkalnu reakciju. Po kategorizaciji, voda Banje Junaković spada u sulfidne, alkalne, murijatične i jodne hiperterme. U anjonsko-katjonskom sastavu dominiraju joni natrijuma, hlora, hidrokarbonata, joda, uz značajnu količinu rastvorenog vodonik-sulfida H2S. Zahvaljujući ovim karakteristikama, ova voda se koristi u balneoterapiji kao pomoćno lekovito sredstvo i to kupanjem, uz rashlađivanje vode do odgovarajućih temperatura. Po svom kvalitetu, spada u isti red sa vodama čuvenih svetskih banja u Karlovim Varima, Harkanju i Lipiku.

Kontraindikacije: bazen ne bi trebalo da koriste osobe koje imaju epilepsiju, visok krvni pritisak, oboljenja srca i krvnih sudova, proširene vene, infekcije kože i otvorene rane, maligne bolesti, infektivna oboljenja, povišenu telesnu temperaturu, stanja pod uticajem alkohola i narkotika.
Kape su obavezne.

Preporučena dužina boravka u bazenu: 30 – 60 minuta.

Cena: 250,00 rsd

Svakog utorka zatvoreni termalni bazen radi do 13h radi redovnog održavanja i čišćenja 

Radno vreme:

Zatvoreni termalni bazen od 13.03.2020. pa nadalje

radi od 07:00 do 21:00h samo za pacijente.

Radno vreme za pacijente na ambulantnom lečenju: 

Radnim danima od 07:00 - 19:00h

Subotom od 07:00 - 14:00h

 U sklopu zatvorenog termalnog bazena nalazi se i finska sauna. Više informacija i cenovnik: Finska saunaAi Chi energija ljubavi