Istorijat

U pisanim dokumentima Apatin se prvi put pominje 1011. godine. U 14. veku ove krajeve naseljavaju Srbi bežeci sa juga pred naletom Turaka, koji Apatin zauzimaju 1541. Tokom narednih 140 godina mesto je opustošeno i skoro prestalo da postoji. Močvare su bile carstvo za hajduke i odbegle seljake koji su gusarili obalama Dunava sve do kolonizacije Nemaca polovinom 18.veka. Odlučni da Dunav u ovom delu Bačke učine bezbednim za prolaz brodova, Nemci su učinili sve da gusarenju stanu na put.

Braneći svoj deo neba, kuće i imanja teško stečena u borbama sa Turcima, odmetnici sa Dunava junački su se branili i najteži otpor pružali u šumi nadomak grada, koja je po ovim junacima dobila naziv Junaković, koji joj je i do danas ostao.
I baš tu na obodima prelepe, hrastove šume, čija stoletna stabla oličavaju dugovečnost i snagu, dva ipo veka kasnije otvorena je Banja Junaković.
No priča o podzemnim toplim jezerima na kojima je Banja ponikla, vraća nas na početak minulog stoleća.
Prva stručna analiza termalne vode pronadjene u selu Prigrevica obavljena je 1914. godine u Budimpešti a dobijeni nalazi potvrdili su njenu lekovitost svrstavši je po kvalitetu rame uz rame sa termama Karlovih Vari u Českoj i Harkanja u Mađarskoj. Na inicijativu mesnih lekara 1929 . godine u Prigrevici se osniva prva, mala banja. Bio je to začetak zdravstvenog turizma u ovom kraju.

Sa željom da se lekovita voda koja po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama spada u red sulfidnih, alkalnih, murijaticnih jodnih hipotermi. sa visokim procentom mineralizacije, ponudi većem broju pacijenata, 1983. godine izgrađen je moderan rehabilitaciono-rekreacioni centar – Banja Junaković.
Iako je tek zakoračila u četvrtu deceniju postojanja, bela ravničarska lepotica Banja Junaković ponudom različitih rehabilitacionih programa, kao i onim što nudi kao turistička destinacija, izborila se za ravnopravno mesto među mnogobrojnim banjskim lečilištima u Srbiji koja imaju neuporedivo duži vek trajanja.