Hidroterapija

Hidroterapija predstavlja tretman korišćenja vode u terapeutske svrhe, blagotvorno i izrazito pozitivno deluje na koštano-mišićni sastav, ali i na disajne puteve. 

Kombinacija hidroterapije i grupnih ili individualnih vežbi u vodi u terapijskom bazenu pod kontrolom terapeuta, dovešće Vaše telo u stanje potpune relaksacije, olakšati bol i ubrzati proces izlečenja. Temperatura vode u bazenu i kadama je cca 35 stepeni celzijusa i preporučuju se za relaksaciju i opuštanje. 

U kadama se vrši podvodna masaža i rade se individualne vežbe

 

Lekovitost vode, koja izvire sa dubine od 700 m, temperature od 51º C, dokazana je analizom na Balneološkom institutu Medicinskog fakulteta u Beogradu a sa pH od 7,4 ova voda daje alkalnu reakciju. Po kategorizaciji, voda Banje Junaković spada u sulfidne, alkalne, murijatične i jodne hiperterme. U anjonsko-katjonskom sastavu dominiraju joni natrijuma, hlora, hidrokarbonata, joda, uz značajnu količinu rastvorenog vodonik-sulfida H2S. Zahvaljujući ovim karakteristikama, ova voda se koristi u balneoterapiji kao pomoćno lekovito sredstvo i to kupanjem, uz rashlađivanje vode do odgovarajućih temperatura. Po svom kvalitetu, spada u isti red sa vodama čuvenih svetskih banja u Karlovim Varima, Harkanju i Lipiku.